Savjetovališta za spolno zdravlje

Spolno i reproduktivno zdravlje često se doživljava kao privatna, intimna, “moja” stvar, posebice kada se pojave određene zabrinutosti o kojima s nekime trebamo razgovarati, nekome se povjeriti o intimnim situacijama, načinu života i sl. Najvažnije je da zatražimo pomoć kada nam je potrebna.

 

Hrvatski zdravstveni sustav nudi niz zdravstvenih usluga koje pokrivaju različite potrebe mladih. Dio usluga namijenjenih mladima nadopunjuju i organizacije civilnog društva. Kako bi se olakšalo povezivanje korisnika sa spomenutim uslugama kao i međusobno povezivanje samih pružatelja usluga, ključna je dostupnost informacija o postojećim uslugama i korisnicima i pružateljima usluga.

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa razvili su tražilicu zdravstvenih usluga kao jedinstven izvor informacija o uslugama povezanima sa zaštitom spolnog i reproduktivnog zdravlja te srodnim uslugama u području očuvanja zdravlja u Hrvatskoj.

 

Zdravstvene usluge u tražilici imaju sveobuhvatan pristup prevenciji bolesti i promicanju zdravih stilova života i objedinjuju područje mentalnog, tjelesnog, spolnog i socijalnog zdravlja.

 

Popis savjetovališta možete pronaći ovdje.  

 

 

Izvor: Volim zdravlje