Projekt 7.sat

projekt info centra za mlade osijek

Predgovor

Kurikularna struktura rada srednjih škola u RH pruža mogućnost uvođenja novih i bogatijih postupaka odgoja i obrazovanja. Školski rad, pored obvezne nastave uključuje i izvannastavne aktivnosti-odgojno obrazovni rad koji ju nadopunjuje i obogaćuje. One nisu obvezne, ali se mogu priznati učenicima kao ispunjavanje obveza u školi.