Predstavljamo hrvatsku stranicu mreže Eurydice


Želite li saznati više o plaćama nastavnika i ravnatelja u Europi, trajanju školskih godina i praznika, broju obveznih nastavnih sati te trajanju obveznog obrazovanja u Europi?

 

Od početka prosinca sve navedene informacije možete potražiti i na novoj hrvatskoj mrežnoj stranici Eurydicea.

 

Nova stranica sadržava:

 

  • općenite informacije o mreži Eurydice
  • komparativne studije objavljene u 2019. godini s mogućnošću odabira publikacija prema razini obrazovanja i drugim obilježjima
  • informacije o obrazovanju u Hrvatskoj s općenitim pregledom obrazovnog sustava, njegovom strukturom, pravnim okvirom koji uključuje popis zakona i pravilnika te izvorima podataka u području obrazovanja.

 

 

Općenito o mreži Eurydice

 

Eurydice je europska mreža namijenjena razmjeni i pružanju bitnih podataka o obrazovnim sustavima i politikama u 38 zemalja čime pruža potporu europskoj suradnji u području cjeloživotnog učenja i obrazovanja.

 

Mreža Eurydice objavljuje informacije o obrazovnim sustavima i politikama, opise nacionalnih obrazovnih sustava, tematske komparativne studije, pokazatelje i druge statističke podatke u području obrazovanja. Ti su podaci namijenjeni tvorcima politika, znanstvenicima i istraživačima, odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, ravnateljima i drugim osobama zaposlenim u području obrazovanja te zainteresiranoj javnosti.

 

Hrvatska nacionalna jedinica za Eurydice smještena je u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.


Izvor: Agencija za mobilnost i programe EU