E-LEARNING: Mentalno zdravlje djece i mladih u online svijetu

Edukacijski e-learning tečaj “Mentalno zdravlje djece i mladih u online svijetu”


Organizator: Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa


Ciljevi e-learning tečaja:

  • Upoznati polaznike sa utjecajem pandemije COVID-19 na korištenje društvenih mreža kod djece i mladih
  • Upoznati polaznike sa specifičnostima online komunikacije
  • Upoznati polaznike s neurobiološkom i psihološkom podlogom potrebe za korištenjem društvenih mreža
  • Upoznati polaznike s utjecajem navika i funkcioniranja u online svijetu na mentalno zdravlje
  • Upoznati polaznike sa opasnostima on-line svijeta

Ishodi e-learning tečaja:

  • Polaznici će moći povezati utjecaj različitih društvenih mreža na samopredstavljanje i sliku o sebi u online svijetu
  • Polaznici će moći procijeniti kvalitetu vlastitih on-line interakcija
  • Polaznici će moći koristiti dobivene savjete u komunikaciji s djecom i adolescentima o sigurnom korištenju online svijeta

Opis:

E-learning tečaj se sastoji od jednog edukativnog video modula – snimljene prezentacije stručnjaka mentalnom zdravlju djece i mladih u online svijetu

Moduli:

  1. Mentalno zdravlje djece i mladih u online svijetu


Autorica e-learning tečaja:

Ella Selak Bagarić, mag. psych., klinička psihologinja

 


Prijavite tečaj OVDJE.

 

 

Izvor: volimzdravlje.hr