Natječaj Grada Osijeka za financiranje programa i projekta u kulturi

Grad Osijek je raspisao Poziv za predlaganje programa javnih potreba u  kulturi  Grada Osijeka za 2021.

 

Javne potrebe u kulturi su programi, projekti, kulturne djelatnosti i manifestacije od interesa za Grad Osijek koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, a za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Osijeka.

 

Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, kriterijima za vrednovanje programa, sustavu vrednovanja programa od strane Kulturnog vijeća Grada Osijeka te ocjeni izvršenja ostvarenih programa u 2020., u Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2021. uvrstit će se:

 

1. programi zaštite i očuvanja kulturne baštine

2. programi muzejske i galerijske djelatnosti

3. programi izložbene i likovne djelatnosti

4. programi knjižne i nakladničke djelatnosti

5. programi glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti

6. programi dramske, plesne i izvedbene djelatnosti

7. programi tradicijske kulture i kulturno-umjetničkog amaterizma

8. programi audiovizualne djelatnosti

9. programi urbane kulture, kulture mladih i novomedijske kulture.

 

Rok za podnošenje prijava je 15.rujna 2020.

 

Detaljen informacije o natječaju i dokumentaciju možete pronaći na službenoj web stranici Grada Osijeka.

 

Izvor: www.osijek.hr