Kalendar događanja

Siječanj 2022
Pon
Uto
Sri
Čet
Pet
Sub
Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Objavljena je nova deklaracija o radu s mladima

Na 3. Europskoj konvenciji o radu s mladima predstavljena je Završna deklaracija o radu s mladima „Putokazi za budućnost“ u kojoj su navedene smjernice i prijedlozi za provedbu Europske agende za rad s mladima.

 

Implementacija Europske Agende za rad s mladima, nazvana Bonski proces pruža osnovu za jačanje rada s mladima kao posebnog područja politike i prakse u Europi. 3. Europska konvencija pozvala je na koordinirani pristup cjelokupne zajednice kao dio provedbe Agende.

 

Prioriteti implementacije Agende

 

  • Jačanje politike rada s mladima ugrađivanjem rada s mladima kao bitne sastavnice politike za mlade na svim razinama, od lokalne do europske
  • Izgradnja kapaciteta za rad s mladima kroz koherentnu strategiju obrazovanja i osposobljavanja rada s mladima te kombiniranjem neformalnih i formalnih obrazovnih smjerova za osobe koje rade s mladima
  • Razvoj prakse za rad s mladima utemeljene na dokazima kroz učinkovitije prikupljanje znanja i više istraživanja
  • Jačanje partnerstva putem transverzalne i međusektorske politike i prakse na svim razinama upravljanja i provedbe
  • Omogućavanje i osiguravanje rada s mladima postavljanjem kvalitetnih temelja koristeći više resursa i širu podršku, uključujući podršku europskih institucija
  • Proširiti i produbiti svijest i prepoznavanje rada s mladima unutar i izvan Zajednica prakse u području rada s mladima kroz transparentne informacije, komunikaciju i aktivno zagovaranje
  • Jačanje angažmana i karijernih mogućnosti unutar Zajednici prakse u području rada s mladima, poboljšanjem uvjeta rada i zapošljavanja

 

Završna deklaracija 3. Europske konvencije o radu s mladima "Putokazi za budućnost" dostupna je i na hrvatskom jeziku.

 

Više informacija možete pronaći na službenim internetskim stranicama Europske konvencije o radu s mladima.

 

 

Izvor: Agencija za mobilnost i programe EU