Istraživanje

Kroz upitnik “Izvannastavne aktivnosti po mojojmjeri” istražili smo razinu informiranosti učenikai njihovu uključenost u provedbu izvannastavnihsadržaja kroz izvannastavne aktivnosti te sat razrednog odjela u njihovoj školi 440 ISPITANIKA!(390 mrežnim putem i 50 tiskanih upitnika)
Evo što su nam rekli:

Prijedlozi učenika