Ciljevi za mlade

Interesi i potrebe, težnje i vrijednosti mladih ljudi u Europskoj uniji, koje smo dio, danas su različite. Kroz proces dijaloga s donositeljima odluka, njihovi stavovi su ispitani i uokvireni te su istaknuta  područja  koja su prepoznata kao mladima ključna,  i na kraju su definirani ciljevi  koje bismo svi zajedno,  kao društvo trebali dostići. I mladi iz Hrvatske bili su dio toga procesa te možemo reći da su ciljevi za mlade odraz potreba mladih i iz naše zajednice.

 

11 Ciljeva za mlade su rezultat Dijaloga EU  s mladima (2017. i 2018. godine) i predstavljaju viziju europskog društva koje odgovara na potrebe mladih.

 

Nastali su kroz konzultacije s više od 50 000 mladih širom Europe i pridruženi su Strategiji Europske unije za mlade (2019. – 2027.), kao jedan od aneksa

#1 POVEZIVANJE EUROPSKE UNIJE S MLADIMA

 

Poticati kod mladih osjećaj pripadnosti europskom projektu i graditi mostove između EU i mladih kako bi se povratilo povjerenje i povećala razina sudjelovanja.

#2 RAVNOPRAVNOST SVIH RODOVA

 

Osigurati ravnopravnost svih rodova i rodnih pristupa u svim područjima života mladih ljudi

#3 INKLUZIVNO DRUŠTVO

 

Omogućiti i osigurati uključivanje svih mladih ljudi u društvo

#4 INFORMACIJE I KONSTRUKTIVNI DIJALOG

 

Osigurati da mladi ljudi imaju bolji pristup pouzdanim informacijama, poduprijeti njihove sposobnosti kritičkog vrednovanja informacija i uključivanja u sudionički i konstruktivni dijalog.

#5 MENTALNO ZDRAVLJE  I DOBROBIT

 

Povećati razinu mentalne dobrobiti i zaustaviti stigmatizaciju vezanu za probleme mentalnog zdravlja, te na taj način promicati socijalnu inkluziju svih mladih ljudi.

#6 POTICAJ MLADIMA IZ RURALNIH SREDINA

 

Osigurati uvjete koji će omogućiti mladima iz ruralnih sredina da ispune svoje pune potencijale.

#7 KVALITETNI POSLOVI ZA SVE

 

Jamčiti pristupačno tržište rada s prilikama koje vode kvalitetnim poslovima za sve mlade ljude.

#8 KVALITETNO UČENJE

 

Integrirati i unaprijediti različite oblike učenja kako bi mladi bili spremni za izazove koje nosi
dinamični život u 21. stoljeću.

#9 PROSTOR I SUDJELOVANJE ZA SVE

 

Osnažiti demokratsko sudjelovanje i autonomiju mladih te osigurati prostore za mlade u svim
domenama društva.

#10 ODRŽIVA ZELENA EUROPA

 

Izgraditi društvo u kojem su svi mladi aktivno uključeni, educirani i sposobni doprinijeti zaštiti okoliša u svakodnevnom životu

#11 ORGANIZACIJE MLADIH I EUROPSKI PROGRAMI

 

Osigurati svim mladim ljudima jednaki pristup organizacijama mladih i europskim programima za mlade, s ciljem razvoja društva koje počiva na europskim vrijednostima i identitetu.

Za više informacija o svakom cilju posjetite web-stranicu: https://youth-goals.eu/youthgoals