O Projektu 7. sat

Projekt 7. sat, kojeg je proveo PRONI Centar za socijalno podučavanje, imao je za cilj osnažiti učenike za veće uključivanje u kreiranje izvannastavnih sadržaja u školi. Specifični cilj ovog projekta bio je osnaživanje vijeća učenika da, u dijalogu s predstavnicima škole, sudjeluju u kreiranju sadržaja izvannastavnih aktivnosti (u skladu s EU strategijom za mlade) i sata razrednog odjela, surađujući s dionicima u zajednici.

 
Na samom početku projekta proveli smo ISTRAŽIVANJE (440 ispitanika – 390 mrežnim putem i 50 tiskanih upitnika) i ispitali koliko učenici znaju o izvannastavnim sadržajima u školi te što im je pri njihovom izvođenju važno. Nakon toga, u 11 TEMATSKIH RASPRAVA, DIJALOGA IZMEĐU MLADIH I DONOSITELJA ODLUKA, učenika srednjih škola iz Osijeka s njihovim nastavnicima/stručnom službom te sudionicima (iz područja pojedinog cilja strategije) provjerili smo mogućnost povezivanja provedbe izvannastavnih sadržaja u školama s programima i aktivnostima koje ti sudionici provode. U međusobnom dijalogu donijeli su konkretne zaključke i prijedloge kako bi se učenici i vijeće učenika više uključili u planiranje, pripremu i provedbu tih sadržaja u školi. Na raspravama je sudjelovalo ukupno 11 srednjih škole iz Osijeka.

 
BROŠURA – 7. SAT – VODIČ ZA UNAPRJEĐENJE ORGANIZACIJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I NA SATU RAZREDNOG ODJELA NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA rezultat je svih procesa koji su na kraju rezultirati konkretnim zaključcima i preporukama, kao i predstavljanjem organizacija koje rade s mladima i za mlade. U izradi ovog dokumenta, kreiranju sadržaja i vizualnog rješenja, sudjelovale su 3 radne skupine koje su dio učenika i donositelja odluka koji su sudjelovali na ranijim raspravama. Vjerujemo da će istraživanje pomoći svima koji će se u narednom razdoblju baviti kreiranjem sadržaja za izvannastavne aktivnosti i sat razrednog odjela u srednjim školama u Osijeku (pa i šire). Ukupno u dijalogu između mladih i donositelja odluka (kroz rasprave i sastanke radnih skupina za izradu brošure) sudjelovalo je 210 učenika i 74 sudionika u ulozi donositelja odluka - predstavnika škola i organizacija koje rade s mladima. Svakako je dodana vrijednost projektu ovaj vodič u obliku e-knjige koja će se moći koristiti mrežnim putem i promovirati na različitim stranicama. Imat će mogućnost povezati čitatelje sa stranicama koje želimo promovirati, moći će se redovito nadopunjavati novim informacijama o sudionicima u zajednici i kao takva može biti lako dostupan vodič za uključivanje aktualnih programa i aktivnosti u izvannastavne sadržaje u školi.

 
Projekt 7. sat provodio se u okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 3: Podrška reformi politike, Strukturirani dijalog – sastanci između mladih i donositelja odluka u području mladih, koji je su-financirala Europska unija.